Make your own free website on Tripod.com

Berikut adalah beberapa karya menjawab pertanyaan orang awam mengenai perkhidmatan di Mahkamah Melaka. Tulisan ini menjelaskan amalan dan tepat sejauh mana yang boleh, dan dipaparkan di sini untuk membangunkan undang-undang. Ia mengandungi banyak nasihat prosedur dan diharap berguna bagi penyelidik dan penuntut undang-undang.

Menjadi saksi oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Jamin, Menjamin, Penjamin, Yang dijamin, Bon Jamin oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Peringkat-peringkat dalam satu kes Sivil

Peringkat-Peringkat dalam satu kes jenayah

Pesuruhjaya Sumpah

Complainants wishing to withdraw criminal cases

Menghantar Penghutang ke Penjara by Ahmad Kamar, Senior Sessions Judge

Merakam Pengakuan

- oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Prosedur Tuntutan Kecil

- oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Fee Pemfailan dan Kod Hasil

Kes-Kes Penagih Dadah

Garispanduan Prosedur oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Panduan untuk Pegawai Pendakwa

- oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan, Mahkamah Sesyen

Filing Private Summons

oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Filing and withdrawing Notice of Appeals oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Tempoh masa dalam Mahkamah Rendah - oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Bilakah Perintah Kebenaran Mahkamah diperlukan

- oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen

Penasihat Mahkamah Bagi Kanak-Kanak (dahulu Penasihat Mahkamah Juvana) Perlantikan, Tanggungjawab dan Elaun

- oleh Ahmad Kamar, Hakim Kanan Mahkamah Sesyen