Make your own free website on Tripod.com

MAHKAMAH TINGGI (1) MELAKA

DI HADAPAN YA DATO’ ABU SAMAH NORDIN

KES-KES YANG DITETAPKAN PADA

 ( Cetak ini / Print this )  

Bil

No kes

Plaintif/Pemohon

Defendan/Penentang

Perkara