Make your own free website on Tripod.com

MAHKAMAH TINGGI (1) MELAKA

DI HADAPAN YA DATUK WIRA LOW HOP BING

KES-KES YANG DITETAPKAN PADA

( Cetak ini / Print this )  

Bil

No kes

Plaintif/Pemohon

Defendan/Penentang

Perkara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JAMALUDIN BIN HJ MAT)

Timbalan Pendaftar